In loondienst werken in Spanje. Hoe en waar?

Als u wilt werken in Spanje vindt u wellicht het makkelijkst een baan in een van de grote steden zoals Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla of Valencia. De gebieden waar de hoogste werkeloosheidscijfers gelden zijn Andalusië en Extremadura.

Werk in Spanje

Wilt u echt integreren en een baan tussen de Spanjaarden zelf, zoek het dan in de landbouw, bouw, autotechniek of metaalnijverheid. Wilt u in de toeristische sector dan is een baan in de horeca als kok, kelner of achter de bar misschien voor u weggelegd. U kunt zich natuurlijk ook richten op een van de Nederlandse bedrijven in Spanje.

Wonen in Spanje

Realiseer u goed dat in Spanje de werknemer op papier misschien wel goed beschermd is tegen ontslag en andere calamiteiten, maar in de praktijk dient u gewoon het veld te ruimen als uw baas geen zin meer in u heeft. Werktijden zijn in de praktijk vaak langer dan in uw contract is vermeld en door de siësta, de lange pauze van 14.00 uur tot 17.00 uur, maakt u lange dagen. Ook Spanje kent een wettelijk minimumloon, maar dat ligt vele malen lager dan in Nederland.

De werkvergunning

Voor burgers van de EU is het niet vereist een werkvergunning te hebben als u gaat werken in Spanje. Niet EU ingezetenen hebben zowel een werk- als een verblijfsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor kan tegelijkertijd ingediend worden. Het soort vergunning dat vereist is, hangt af van de activiteiten die u wilt ondernemen.

Vacatures in Spanje

Uiteraard is het van belang dat u de taal spreekt voor u een baan gaat zoeken en op een vacature reageert. In een bar of restaurant kunt u soms nog wel terecht als u alleen Engels spreekt, maar vrijwel bij elke andere baan is het leren van de taal een noodzakelijk kwaad.

Het arbeidsbureau in Spanje

Het arbeidsbureau heet in Spanje “Officina de Empleo” en heeft misschien de geschikte baan voor u.

Werken via een uitzendbureau in Spanje

In Spanje kent men ook het fenomeen uitzendbureau, u kunt dus hetzelfde te werk gaan als in Nederland en u bij een uitzendbureau inschrijven. Een aantal uitzendbureau’s dat wij in Nederland kennen is ook in Spanje actief, zoals Adecco, Manpower en Randstad.

Uw zorgverzekering

Indien u in Spanje in loondienst gaat werken en op het moment dat u een arbeidscontract ondertekent en aan het werk gaat, bent u automatisch verzekerd voor de Seguridad Social. Dit geldt tevens voor uw familieleden. Neem voor u en uw familieleden altijd een uitreksel mee uit het geboorteregister, opgesteld in het Engels of Spaans. Samen met uw trouwboekje kunt u daarmee aantonen dat u een familie vormt.

error: Content is protected
Open chat
Hello, how can we help?