De Nederlandse belastingdienst heeft in Spanje Nederlanders in het vizier die met zwart geld een tweede huis hebben gekocht of zwart geld op een Spaanse renterekening hebben gestald.
De Spaanse regering werkt mee maar niet van harte, ‘negra’ (zwart geld) is nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld in Spanje. De afgelopen jaren is er voor gemiddeld 80 miljoen euro zwart geld per jaar opgespoord. Een groot aantal Nederlanders doet zelf aangfite, een niet bekend aantal heeft een forse naheffing in de bus gekregen.

De jacht op verzwegen onroerend goed is onderdeel van een groter onderzoek door de fiscus naar buitenlands vermogen waarover geen belasting is betaald. Dat onderzoek begon eind 2003. Inmiddels hebben dus velen gebruikgemaakt van een zogeheten inkeerregeling. Zij hebben alsnog hun buitenlandse huizen en spaarrekeningen opgegeven. Daarmee een boete ontlopend.

Wat is zwart en wat is het niet.

Zodra u geld heeft waarover geen belasting is afgedragen is dit zwart geld. Ook als u vermogen heeft en dit niet opgeeft aan de belasting ontduikt u de belasting. Op het moment dat u wit geld geeft aan een Spanjaard die dit niet opgeeft wordt uw geld zwart maar dat raakt u uiteraard niet. Wel kunt u de Spaanse fiscus tegen het lijf lopen als u ‘te goedkoop’ een huis koopt, u ontduikt daarmee namelijk de Spaanse overdrachtsbelasting. Deze situatie kan ontstaan als de verkoper een te groot gedeelte van de koopsom die u betaalt niet laat opnemen in de Escritura.

De Nederlandse Belastingdienst wil vooral weten of Spaanse woningen met zwart geld betaald zijn. De fiscus wil daarnaast dat Nederlanders de waarde van hun buitenlandse huis elk jaar opnieuw opgeven.
Het eerste zal geld opleveren, het tweede niet. U mag namelijk geen zwart geld hebben dus het ook niet uitgeven. De waarde stijging van uw huis en de vermogensbelasting ontduiken in Nederland zal niet snel tot problemen leiden. Immers, er is een Spaanse wet die voorziet in het afdragen van vermogensbelasting en winstbelasting. Ook al betaald u die niet, het feit dat de fiscaliteit bestaat is voldoende om te voorkomen dat de Nederlandse fiscus u hierop aanspreekt.

Het blijft wel een feit dat u het beste uw huis kunt opgeven bij uw jaarlijkse belasting aangfite in Nederland om later problemen te voorkomen.

Gelijkheidsbeginsel

Wat voor de een geldt moet ook van kracht zijn op anderen in soortgelijke situaties. Spanje is lid van de EU en is daarom verplicht mee te werken. Marokko is geen lid van de EU, zal dat ook nooit worden en meewerken aan het leveren van gegevens over haar inwoners zal het nimmer overwegen.
Omdat deze situatie bekend is bij de Nederlandse staat en dus de fiscus kun je spreken van een ongelijke behandeling tussen diegenen die in Spanje een huis hebben gekocht en zij die in Marokko een huis hebben. Mocht u dus ooit flink worden aangepakt door de Nederlandse fiscus dan kunt u overwegen naar het Europese Hof te stappen.

Er is namelijk sprake van onderscheidt tussen groepen en niet tussen individuen, het eerste kan voldoende grond zijn bij de EU bezwaar aan te tekenen tegen de gang van zaken. Echter, wij denken niet dat u onder de naheffing uit zult komen, de boete misschien wel maar de weg kan wel eens lang zijn.

error: Content is protected