Contracten bij de aankoop van een woning

Het Koopcontract:

Nadat het reserveringcontract is ondertekend wordt er in het Spaans een voorlopig koopovereenkomst opgesteld.

Definitieve overdracht van de verkoopakte bij notaris:

De verkoop is definitief nadat de koopakte is ondertekend bij de notaris in aanwezigheid van beide partijen, nadat de restantbetalingen zijn ontvangen door de notaris.

Registratie van de eigendomsakte

Zodra de eigendomsakte is ondertekend, zal de notaris een kopie naar het kadaster sturen. Uw advocaat zal de overdrachtsbelasting met betrekking tot uw aankoop afhandelen en de formele aspecten van de registratie van de eigendomsakte controleren. De definitieve registratie kan tot twee maanden duren. Uw advocaat verzorgd ook de registratie voor de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Deze worden voldaan via een automatische incasso van uw bankrekening.

Kosten van het kopen van een woning in Spanje

Bij het kopen van een woning in Spanje moet u rekening houden met drie verschillende aankoopkosten en twee soorten belastingen. Als regel kunt u aanhouden dat deze kosten ongeveer 10 procent over de totale aankoopprijs zijn.

De kosten zijn als volgt:

Juridische kosten: Dit is een minimum van € 1.500 of 1% van de koopsom als het laatste bedrag hoger is. Tax-tarief (I.V.A) moet hieraan worden toegevoegd. Het Tax-tarief is momenteel 21 procent. Bij nieuwbouw 21 procent over de grondaankoop en 10 procent over de totale bouwkosten.

Notariskosten: Deze vergoeding wordt bepaald in de wet en is afhankelijk van de aankoopprijs. Voor de gemiddelde koopsom is dit 0,5 procent van de koopsom. Hoe hoger de prijs, des te lager het percentage. Deze onkosten worden betaald door de koper.

Registratie in kadaster: De regel is 60 procent van de notariskosten. Deze kosten worden betaald door de koper.

Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales – I.T.P): Deze belasting geldt voor elke verkoop van een huis. Het wordt betaald door de koper en in het algemeen bedraagt het 8 procent van de inkoopprijs op nationaal niveau. Autonome regio’s kunnen echter hun eigen tarief toepassen.

Overdrachtsbelasting op nieuwe woningen bedraagt 10 procent over de bouwkosten.