Aanpassing successierecht in Andalusië

Hebt u een huis of bedrijf in Andalusië, of bent u van plan naar Zuid-Spanje te vertrekken? Dan is er goed nieuws: op 20 september 2017 is er besloten tot een aanpassing van het successie- en schenkingsrecht. Uiteindelijk zal dat ervoor zorgen dat je bij een erfenis onder 1 miljoen euro nauwelijks nog belasting hoeft te betalen.

Volgens het nieuwe akkoord krijgen directe erfgenamen (van ouders naar kinderen) die minder dan één miljoen euro erven een vrijstelling van 99 %. Doel van de nieuwe maatregel is om meer geld in omloop te brengen voor het creëren van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid. Voor erfgenamen die voor ten minste 33 procent arbeidsongeschikt zijn worden de regels nog verder versoepeld.

Ook voor buitenlanders

De maatregel geldt niet alleen voor Andalusiërs, maar ook voor iedereen die een huis of een bedrijf Andalusië heeft. Aangezien de successierechten belasting in Nederland veel hoger is en de vrijstellingen veel lager, kan het dus in de toekomst zeer interessant zijn om een huis of bedrijf in Andalusië te kopen. Zo lang de voornemens nog niet zijn vastgelegd in een wet gelden de oude regels. Dat betekent dat je geen belasting hoeft te betalen over een erfenis van 250.000 euro of minder. Hogere bedragen zijn wel belastbaar. Maar ook die regels zijn gunstiger dan in Nederland.

TESTAMENT IN SPANJE

Wanneer u goederen bezit in Spanje, zult u zich vroeg of de vraag stellen: Is het nodig dat ik een Testament opmaak in Spanje? Het antwoord op die vraag is, nee het is niet absoluut noodzakelijk, maar het is wel erg verstandig. Waarom?

Wanneer iemand overlijdt zonder dat hij/zij een testament heeft opgemaakt, zullen zijn/haar bezittingen volgens de wettelijke bepalingen worden verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Als u eigendom bezit in Spanje, zal volgens de Spaanse regels voor Internationaal Recht, de erfenis worden verdeeld volgens de uw persoonlijke wet, dat is de wet van uw nationaliteit (Duits recht voor Duitsers, Chinees recht voor Chinezen en Nederlands recht voor Nederlanders). Voor Nederlanders die langer dan 5 jaar uitgeschreven zijn uit Nederland, dient echter het recht van het land waar u verblijft toegepast te worden, dus het Spaanse recht (dit volgense de bepalingen van het Haags erfrechtverdrag van 1989), tenzij u in een testament anders heeft vastgelegd.

Om problemen rondom deze ingewikkelde materie te voorkomen, is het maken van een Spaans testament zeer aan te raden. Een andere reden om een testament in Spanje te maken is om te voorkomen dat uw erfgenamen worden geconfronteerd met zenuwslopende, lange en dure procedures, denk bijvoorbeeld aan het (officiëel) laten vertalen en legaliseren van alle documenten, de Notaris kan een certificaat over de inhoud van de Nederlandse wet eisen, etc.

In uw testament dient u in elk geval aan te geven welk recht u van toepassing wilt laten zijn op de verdeling van uw nalatenschap. Wanneer u kiest voor het Nederlandse recht, dient u er zorg voor te dragen dat de inhoud dus niet in tegenspraak is met de Nederlandse bepalingen. Verder is het mogelijk een executeur testamentair aan te wijzen in uw testament. Deze persoon kan een familielid zijn, maar niet één van de erfgenamen. U kunt ook een professionele executeur aanwijzen (bijv. een advocaat in Spanje) die niet alleen zorgdraagt voor de verdeling maar ook de administratieve en financiële afwikkeling verzorgt.

Verder is het van belang, dat als u een separaat testament in Nederland heeft, dat de bepalingen in beiden documenten overeenkomen, i.e. niet met elkaar in tegenspraak zijn.

Procedure voor het opstellen en registreren van een testament in Spanje.

1. Bepaal welke goederen u aan wie wilt nalaten.

2. Zoek een advocaat die uw taal spreekt en die u kan helpen bij het opstellen van een tweetalig document dat aan de wettelijke normen voldoet.

3. De advocaat zal de inhoud aan de notaris overleggen, en zal een afspraak regelen om het testament te ondertekenen. Het testament wordt ondertekend door de toekomstig erflater, de notaris en de vertaler.

4. De notaris bewaart het origineel in zijn archieven, en geeft het bestaan van het testament door aan het Centraal Testamenten Register in Madrid. Op dit moment bestaat er (nog) geen Centraal Europees of Internationaal Register. Wij bevelen u aan een kopie van het document te vragen.

5. Laat uw partner en/of erfgenamen weten dat u een testament heeft opsteld in Spanje en bewaar de kopie op een plaats waar zij deze kunnen vinden. Bedenk dat de kopie geen rechtsgeldigheid heeft, en men altijd het origineel bij de Notaris zal moeten opvragen.

6. U kunt uw testament wijzigingen wanneer en zo vaak u zelf wilt. Veranderende omstandigheden kunnen een wijziging noodzaken, maar daarnaast is het verstandig om van tijd tot tijd uw testament te herlezen en eventueel aan te passen. U moet hiervoor wel terug naar een Notaris.

Open chat
Hello, how can we help?
Powered by